Μεταφορική Βέλγιο Ελλάδα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΒΕΛΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
Μεταφορική Βέλγιο Ελλάδα

Μεταφορική από Βέλγιο πρός Ελλάδα

Μεταφορική για μετακομίσεις από Βέλγιο προς Ελλάδα με την εγγύηση της Μεταφορικής Ψαθάς. Η μετακόμιση στην Ελλάδα μπορεί να γίνει είτε με αποκλειστική μεταφορά της οικοσκευής σας, είτε με συνδυασμένα φορτία.

Μεταφορική Βέλγιο Ελλάδα

Αναλαμβάνουμε την αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, συσκευασία-αμπαλάζ, επίσης υπάρχει δυνατότητα για μερική η ολική αποθήκευση των αντικείμενων σας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Υπηρεσίες για μετακόμιση Βέλγιο Ελλάδα

  • Μετακομίσεις μεταφορές
  • Αποθήκευση οικοσκευών
  • Αποσυναρμολόγηση επίπλων
  • Συναρμολόγηση επίπλων
01 02 03 04 05 06 07 08