Μεταφορική Ελλάδα Γερμανία

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μεταφορική Ελλάδα Γερμανία

Μεταφορική Ελλάδα Γερμανία

Μεταφορική για μετακομίσεις από Ελλάδα προς Γερμανία με την εγγύηση της Μεταφορικής Ψαθάς. Η μετακόμιση στην Γερμανία μπορεί να γίνει είτε με αποκλειστική μεταφορά της οικοσκευής σας, είτε με συνδυασμένα φορτία.

Μεταφορική Ελλάδα Γερμανία

Αναλαμβάνουμε την αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, συσκευασία-αμπαλάζ, επίσης υπάρχει δυνατότητα για μερική η ολική αποθήκευση των αντικείμενων σας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Υπηρεσίες για μετακόμιση Ελλάδα Γερμανία

  • Μετακομίσεις μεταφορές
  • Αποθήκευση οικοσκευών
  • Αποσυναρμολόγηση επίπλων
  • Συναρμολόγηση επίπλων
01 02 03 04 05 06 07 08