Μεταφορική Ελλάδα Ολλανδία

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Μεταφορική Ελλάδα Ολλανδία

Μεταφορική Ελλάδα Ολλανδία

Μεταφορική για μετακομίσεις από Ελλάδα προς Ολλανδία με την εγγύηση της Μεταφορικής Ψαθάς. Η μετακόμιση στην Ολλανδία μπορεί να γίνει είτε με αποκλειστική μεταφορά της οικοσκευής σας, είτε με συνδυασμένα φορτία.

Μεταφορική Ελλάδα Ολλανδία

Αναλαμβάνουμε την αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, συσκευασία-αμπαλάζ, επίσης υπάρχει δυνατότητα για μερική η ολική αποθήκευση των αντικείμενων σας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Υπηρεσίες για μετακόμιση Ελλάδα Ολλανδία

  • Μετακομίσεις μεταφορές
  • Αποθήκευση οικοσκευών
  • Αποσυναρμολόγηση επίπλων
  • Συναρμολόγηση επίπλων
01 02 03 04 05 06 07 08